T. 050 - 549 88 29 | info@artn.nl

Highspeed frees, extreem reinigen

Zaterdag 2 september 2017 ben ik weer in actie geweest met de HIGHSPEED FREES. Dit keer heb ik een gietstalen grondleiding onder de woning gereinigd. Het ging hierbij om een jaren ’30 gietstalen riolering waarvan was gezegd dat deze vervangen moest worden omdat deze in slechte staat zou verkeren. Het vervangen zou een project worden waarbij zeer veel kap- en breekwerk aan de woning nodig zou zijn om de riolering toegankelijk te maken. Dit zou hoge kosten en veel overlast met zich meebrengen. Uit ervaring weet ik dat het eerder de aangroei van vervuiling en corrosie is en niet zo zeer de slechte technische staat (zoals breuken en verzakkingen) die voor de problemen zorgen bij jaren ’30 gietstalen rioleringen.

In overleg met de klant is besloten om eerst de gietstalen riolering grondig te reinigen met de Highspeed frees (zodat alle aangroei en corrosie verwijderd wordt), vervolgens opnieuw te inspecteren om de technische staat vast te stellen en dan te kijken of het mogelijk is om de gietstalen riolering te coaten of te relinen in plaats van te vervangen.

Na de eindinspectie is gebleken dat de gietstalen riolering in uitstekende staat is. De binnenwand is weer glad gefreesd en er waren geen scheuren of breuken zichtbaar. De gietstalen leiding hoeft dan ook niet vervangen te worden. Het coaten of relinen van de leiding is nu mogelijk gemaakt maar niet direct noodzakelijk.

Uiteindelijk heeft de klant enorm veel kosten bespaard door de gietstalen riolering eerst met de Highspeed frees te laten reinigen. Ook heeft de klant een duidelijk beeld van de staat van de gietstalen riolering. Zo zie je maar dat met een gedegen vooronderzoek soms een hoop kosten bespaard kunnen worden. Dit vergt natuurlijk wel een kleine investering maar dit stelt niets voor in verhouding tot de kosten als er wel gekozen was om de gietstalen leiding te vervangen.

24-7 support