T. 050 - 549 88 29 | info@artn.nl

Instekende drainbuis in de riolering.

Bij een woning met een vloer beneden het maaiveld is het van belang dat de afvoer van water goed geregeld is. Zeker als de achterzijde van de woning voorzien is van serredeuren met een verlaagd terras. Uiteraard is dit terras voorzien van een afvoerput om het regenwater af te voeren zodat het niet naar binnenstroomt. Ook is er rondom de woning drainage aangelegd om het grondwater en regenwater. Alleen bij de aansluiting van de drain op de riolering ging het niet goed. De drain stak door het T-stuk in de riolering. Hierdoor bleef er vervuiling hangen wat weer voor een verstopping zorgde van de afvoerput in het terras. Gevolg was dat regenwater bij over de drempel van de serre deuren de woning naar binnen stroomde. Tijdens het reinigen van de riolering heb ik al een deel drain weg kunnen krijgen en met de HighSpeed frees is het overige instekende deel ook weg gefreesd. Tevens de riolering gelijk voorzien van een terugstroom beveiliging zodat er ook geen water meer uit de afvoerput omhoog kan komen.

 

https://www.facebook.com/afvoerenriooltechnieknoord/videos/1943040049085...

 

 

24-7 support