T. 050 - 549 88 29 | info@artn.nl

Projecten

Urinesteen in de standleiding

Klanten hadden telkens een terugkomende verstopping in de badkamer. De leiding was al door meerdere bedrijven ontstopt maar de klanten bleven problemen houden. Wij hebben eerst de leiding ontstopt en daarna geïnspecteerd om te kunnen vaststellen wat de oorzaak was.

Lees meer

Aanpassen pompput

Enige tijd geleden een pompput geplaatst  met een Ebara Optima pomp. Deze pomp gekozen omdat deze een aangebouwde flotter heeft in plaats van een drijver aan de pomp. Hierdoor kan de pomp geplaatst worden in een put met een kleine diameter.

Lees meer

Verzamelput

Bij veel oude woningen bevinden zich vaak nog verzamelputten in de grond achter de woning. Hierin wordt al het afvalwater verzameld van keukens (bovenwoningen), douches, regenpijpen, wasmachines en schrobputten. De uitgaande leiding loopt onder de woning door.

Lees meer

Herstellen bestrating

Bij deze klanten hebben wij de riolering vervangen. Hiervoor hebben we een deel van de bestrating verwijderd en na het dichten van de sleuf hebben we dit deel van de bestrating opnieuw gelegd. Doordat dit deel er nu netjes was afgewerkt tekende dit enorm af met de rest van de bestrating.

Lees meer

Lekkend hangreservoir

Door lekkage in het bedrijfspand beneden is geconstateerd dat het bovengelegen toilet lekte. In eerste instantie leek het erop dat dit door de schuin gemonteerde rubber op de valpijp. Later bleek pas dat dit kwam door een scheur onder in het reservoir.

Lees meer

Kapotte hoofdriool

Naar aanleiding van herhaaldelijk problemen met de riolering hebben wij de grondleiding geïnspecteerd. Hieruit is duidelijk geworden dat deze aan de bovenzijde kapot is. Het zand wat in de riolering stroomt zorgde voor verstoppingen.

Lees meer

Waterpomptang in de standleiding

Door een verstopping op een bovenverdieping waren er problemen met de wasmachine, douche, cv en sanibroyeur. Op de benedenverdieping waren geen problemen. Dus de verstopping moest in de standleiding zitten.

Lees meer

Omleggen toiletaansluiting

Bij deze woning waren alle afvoerleidingen vervangen tijdens een grote verbouwing. Helaas was men de toiletleiding vergeten. In veel oude wijken was het vroeger normaal dat het toilet zich buiten de woning bevindt. Dit was immers veel hygiënischer dan een “kakdoos” in de woning.

Lees meer

Plaatsen van een IBA in het buitengebied

Deze woning bevindt ligt in het buitengebied waar zich geen riolering bevindt. In het  “Lozingenbesluit bodembescherming” staat vermeld dat huishoudelijk afvalwater niet zo maar geloosd mag worden aan het oppervlakte water. Het afvalwater zal eerst gezuiverd moeten worden tot bepaalde waardes.

Lees meer

Plaatsen pompput bij IBA

In buitengebieden waar zich geen vrij verval riolering bevindt wordt meestal gekozen voor een IBA of voor persriolering. Bij deze woning is gekozen voor een IBA klasse 1, ook bekent als een septic tank. De overloop van de IBA komt uit in de sloot.

Lees meer

Pages

24-7 support